Runsorina Books är ett privatägt, oberoende, finländskt förlag. Runsorina används även som varumärke på Instagram, Facebook och nu även på hemsidan.

Runsorina Books ger i första hand ut böcker skrivna av författaren Mikaela Nykvist. Böckerna i Runsorserien är utgivna av Runsorina Books. Till serien hör första delen ”Rök i fjärran” (2017), andra delen ”Förändrad och bränd” (2018), tredje delen ”Mellan is och aska” utkom hösten 2019 och fjärde delen ”Av styrka mot ljus” utkom hösten 2021.

Böckerna är tryckta via on demand men skrivna med hjälp av både lektör, redaktör, korrekturläsare och layoutare. Jag samarbetar med Peppy design för layout. Jag tillhanda håller även ett eget litet lager så man kan även höra sig för med mig angående böcker.

Runsorserien översätts av förlaget SAGA Egmont och ges ut på finska. Se närmare information under fliken för Runsorsarja.

Böckerna i Runsorserien kan man köpa via t.ex. Adlibris, Bokus, Amazon med flera. I Vasa säljer t.ex. Prisma, Gros och Finska bokhandeln mina böcker. Om du inte får tag på den så hör du av dig till mig så hjälper jag till. Jag har även ett lager själv.

På grund av resursbrist tar förlaget inte emot manus för genomgång eller utgivning.