Runsorina namnet använder jag som brand, både inom instagram, Facebook och nu även på hemsidan.

Runsorina Books är mitt företag och förlag genom vilket jag har gett ut min första bok Rök i fjärran. Boken är tryckt via on demand men skriven med hjälp av både lektör, redaktör och layoutare.

Böckerna i Runsorserien kan man köpa via t.ex. Adlibris, Bokus, Amazon med flera. i Vasa säljer både Gros och Finska bokhandeln mina böcker. Om du inte får tag på den så hör du av dig till mig så hjälper jag till. Jag har även ett lager själv.