Foto: Malin Sandvik / Fotograf Malin
Bilderna får endast användas i samband med material som behandlar Mikaela Nykvists författarskap eller Runsorina Books utgivning.
Fotografens namn måste anges i anslutning till bilden vid publicering.
© 2022 Fotograf Malin Sandvik

Pressbilder för webben (Klicka, spara som):

Pressbilder för tryckt material (Klicka, spara som):