Följande böcker är publicerade av Runsorina Books:

Köp Runsorserien:

Finland: köp böckerna behändigt via Boklund sök på mitt namn. Leveransen når er på några dagar, via t.ex. Adlibris dröjer det längre.

Sverige: Köp böckerna via Adlibris, Bokus, Amazon odyl.

Fysiskt Österbotten: Gros, Prisma Stenhaga, Cirkas cafe, be er lokala bokaffär beställa om böckerna inte råkar finnas.

Böcker