Kerstins bok är första delen i bokserien Allt handlar om barnen.